University of Warsaw


Technologist at the Faculty of Applied Linguistics. Managment Board membeer of the European Network of Eye Tracking Research. Collaborator of the Laboratory of Media Studies. A graduate of the Inter-faculty Studies in Environmental Protection at the University of Warsaw and Journalism and Social Communication (Institute of Journalism, Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw).

I create research methodologies, conduct analyses – quantitative, qualitative, biometric (eye tracking, ECG, GSR). I’ve coordinated work of research teams. I participated in programmes of the The National Science Centre, Ministry of Science and Higher Education, The National Centre for Research and Development, European Commission.Matulewski J., Patera M., Comparison of three dwell-time-based gaze text entry methods, ETRA 2020, Association for Computing Machinery Digital Library, New York 2020 (in press)

Gackowski T., Brylska K., Patera M. i in., Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od analizy dyskursu po badania okulograficzne, Wydawnictwo Adama Marszałka w Toruniu oraz Wydawnictwo Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Toruń 2018. 

Gackowski T., Brylska K., Patera M. i in., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnychWydawnictwo Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.

Komunikowanie w świecie aplikacji, red. Gackowski T., Brylska K., Patera M., Oficyna Wydawnicza Aspra-JR oraz Wydawnictwo Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.